Folkhälsan i Karleby

Folkhälsan i Karleby

Kontaktuppgifter

Styrelsen för 2016:
Marina Sjöstrand, Ordförande, 041 453 6298
Christin Isaksson, Viceordf.
Marit Emet, Sekreterare
Liselott Knutar, Kassör, 0500 361111
Lotta Åström
Daniela Wingren
Lotten Björkstrand

Ersättare:
Maria Hassel-Sandström
Sanna Vikamaa