Folkhälsan i Gamlakarleby

Folkhälsan i Gamlakarleby

Styrelsen för 2017:
Eva Ahllund, ordförande och kassör
Kristina Holm, vice ordförande
Moa Korpikoski, sekreterare
Anne Nissi
Catarina Slotte
Maria Hartman-Salminen
Charlotta Uusitalo
Petra Skantsi

Suppleanter:
Anja Slotte
Gunvor Holm
Anna Lainio

För mer info kontakta: folkhalsan.gamlakarleby@gmail.com