Folkhälsan i Björköby

Folkhälsan i Björköby

Styrelsen för 2017:

Sonja Sundqvist, ordförande (044 975 3276)
Diana Enlund, Viceordf.
Pia Björkman, Sekreterare
Carina Petell, Kassör (utanför styrelsen)
Therese Beijar
Pia Nabb
Niclas Hästbacka
Tommy Petell
Hans Österblad
Maria Sund