Folkhälsan i Bergö

Föreningen Folkhälsan i Bergö r.f.

Styrelsen för 2017:
Magdalena Norrby Ordförande (044-777 774 eller magnorrby@gmail.com)
Tarja Rautamäki, Viceordförande
Nina Söderholm, Sekreterare
Jenny Nyman, Kassör
Mona Söderholm
Dan West
Ann-Kristin Lattu
Maria West
Camilla Rögård
Theresa Åkerbacka
Suppleanter:
Marianne Söderholm
Lisa West
Tom Wargh