Folkhälsan i Sibbo

Folkhälsan i Sibbo

Styrelsen
Ordförande Desirée Wirén, 050 340 3160, desiree(at)wiren.fi
Viceordförande Keth Nordman, 050 584 6260, keth(at)nordman.info
Sekreterare Laura Günsberg-Sandström, 040 596 0992, gunsberg(at)hotmail.com
Kassör och medlemsansvarig Janica Sundbäck, 0400 014 002, janica.sundback(at)luukku.com

Styrelsemedlemmar
Camilla Levander, 050 531 5603, milla(at)levander.fi
Märkes- och kalenderansvarig Anna Handroos, anna.handroos(at)kolumbus.fi
Astrid Packalén, astrid.packalen(at)sipoo.fi

Ersättare
Gunilla Eklöf, 040 551 4564, gunilla.eklof(at)luukku.com
Marika Ståhl-Railila, marika.stahl(at)gmail.com