Folkhälsan i Pernå

Folkhälsan i Pernå

Du når styrelsen per e-post på adressen foreningenfip@gmail.com.

Styrelsen:
Ordf: Charlotta Grönqvist tfn 050 4821411, charlotta.gronqvist@gmail.com
Vice ordf & simombud: Anna Paakkanen tfn 040 758 2265
Sekr: Petra Fält
Kassör: Christina Wahlström
Styrelsemedlem: Annette Schröder
Ersättare: Linda Lindroos och Heidi Scheidegger-Gustafsson

Postadress: Sprintasvägen 27, 07740 Gammelby