Folkhälsan i Karis

Folkhälsan i Karis

Styrelsen 2015

Alexander Högström ordförande 
Mia Roman viceordförande
Outi Juvonen sekreterare
Ulriikka Pentikäinen kassör
Tiia Virkamäki suppleant
Jani Roman suppleant

Samuel Reuter kassör/bokförare utanför styrelsen

Post till föreningen kan skickas till: 
Folkhälsans förbund 
Samuel Reuter 
Prästängsgatan 14 B 25
10600 Ekenäs