Folkhälsan i Ingå

Folkhälsan i Ingå

Styrelsen:

Ordförande Camilla Wallén 044 326 9625 eller camilla.wallen@hotmail.com

Viceordförande Siv Björklöf (Mimosel)

Sekreterare Jonna Karlsson-Bergman 041 549 8478 eller jonna.karlsson-bergman@inga.fi

Simombud Marina Björklöf

Charlotta Nyholm, styrelsemedlem

Maria Damén, styrelsemedlem

Birgitta Sundell, styrelsemedlem