Folkhälsan i Grankulla

Folkhälsan i Grankulla

Styrelsen
Jonna Skand 050 544 9441, ordförande
Mia Forsberg, vice ordförande 
Maria Ekroos, sekreterare
Carolin Carpelan, kassör
Heidi Hedström, medlem
Tina Harms, medlem
Louise Mérus, medlem och föräldraföreningens representant
Miivi Selin-Patel, suppleant
Clara Gustafsson, suppleant