Folkhälsan i Esboviken

Folkhälsan i Esboviken

Vår förening ordnar hälsofrämjande för barn och barmfamiljer i Esbotrakten.

Bli medlem

Vi ordnar familjecafé, simskolor och klubbar för barn i olika åldrar, bland annat jumpa, bollklubb, dans och språkdusch i finska och engelska.

Vår förening understöder också de svenskspråkiga skolorna i Esboviken.

Verksamheten finansierar vi med medlemsavgifter, deltagaravgifter och bidrag samt med försäljning av majblommor och luciamärken.

Man når oss på e-postadress folkhalsan.esboviken@gmail.com

Folkhälsan i Esboviken ger understöd till daghem, förskolor och skolor

Vi beviljar understöd inom följande områden:

- friskvård och fysisk fostran (motion, kostvanor m.m.)
- hälsofrämjande (bl.a. antidrogprojekt)
- social kompetens (förebyggande av mobbning m.m.)
- trafik och säkerhet (t.ex. trafikkampanjer och info)

Ansökningstid 2 gånger per år, ansökningar inlämnas senast 28.2 samt 30.9 företrädesvis per e-post, vänligen kontrollera att ansökan innehåller alla behövliga uppgifter!

Även enskilda klasser kan ansöka om medel för sin verksamhet förutsatt att den faller inom ramen för vårt verksamhetsområde.

Ansökan bör innehålla:

1) sökandes namn + kontaktuppgifter (helst en kontaktperson)
2) summa som söks + betalningsuppgifter (bank, kontonummer)
3) ändamål + fritt formulerad motivering för ansökan

Ansökan riktas till:
Fanny Lehtinen
fanny.lehtinen(at)gmail.com

Vänligen observera att understödet utbetalas på basen av kvitton

8 st. i