Folkhälsan i Ekenäs stad

Folkhälsan i Ekenäs stad

Styrelsen
Ordförande Eva Fagerlund, 044 526 6368, eva.fagerlund@luukku.com (ring vid brådskande ärenden)
Vice ordförande Anna Lomberg 0400 421 276
Sekreterare Tina Hultgren 040 734 3228
Kassör Anita Sandholm

Styrelsemedlemmar
Elisabeth Mariani-Cerati
Eva Ehrsten
Carita Storm-Ståhlberg

Suppleant
Agneta Westerlund
Annika Gerkman