Folkhälsan i Åbo

Folkhälsan i Åbo

Folkhälsan i Åbo vill genom sin verksamhet främja hälsa, livskvalitet och gemenskap.

Bli medlem

Vi ordnar program för alla åldrar året om.

Vi står för arrangemangen av Lucia i Åbo – ett projekt som startar i september och avslutas en vecka efter den luciadagen 13.12.

Vi ordnar också motionsgrupper, såsom linedance och stavgång, och hoppas på initiativ till nya grupper som vill motionera tillsammans.

Du som är dagledig; kom med i 50+, en grupp som samlas med olika teman varannan vecka, eller i kortspelsgruppen, som träffas varje vecka.

Simskola för barn i olika åldrar ordnas varje år, och vi ordnar även klubbar för barn, såsom sim & plask och lek & skoj.

Föreningen säljer även majbloms- och luciamärken.

Du når oss per e-post här.

Åbo Lucia 2018 – vem ska sprida ljuset?

Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Lucia är luciainsamlingens frontfigur. Åbo Lucia samlar även in medel för samma insamling som Finlands Lucia. Den summa som samlas in via Åbo Lucia samt mer än så kommer det åboländska arbetet med utsatta familjer till godo. Det arrangeras bl.a. Må bra-läger för familjer.

Är du Lucia? Känner du Lucia?

Om du vill bli Åbo Lucia skall du helst vara minst 17 år, tala svenska, bo eller studera i Åbo med omnejd, tycka om att uppträda och sjunga bra.

Du kan också anmäla någon du känner som du tycker att skulle vara lämplig som Åbo Lucia. I så fall behöver du kandidatens medgivande.

Anmäl kandidater till nyheter@aumedia.fi (eller eller per post till adressen Logomo/Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo) enligt följande instruktioner:

Uppge kandidatens namn, ålder och kontaktuppgifter och gör en presentation av kandidaten (fritt formulerad), bifoga ett fotografi. Glöm inte att du ska fråga kandidaten på förhand och också skriva in att du har talat med henne.

Själva omröstningen är sedan 10.11–25.11.2018 på Åbo Lucias webbplats.

Insamling

Lucia har också en djupare uppgift, d.v.s. röstningen är också en insamling. Luciainsamlingen fokuserar på familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. I år används de insamlade medlen för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt att klara av sin vardag. Vi vill stöda dem som är utmattade, har hälsoproblem och saknar stöd i sin närmiljö. Genom att erbjuda möjlighet till avbrott i vardagen, samtal och rådgivning med familjearbetare och kamratstöd i grupp med andra i liknande livssituation kan vi förebygga att problemen ytterligare hopar sig.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

3 st. i