Folkhälsan i Åbo

Folkhälsan i Åbo

Medlemmar i styrelsen är Solbritt Finnberg (ordf.), Annika Koskinen, Carola Lehtonen, Monica Hollsten, Maria Weckman, Ann-Sofie Silvennoinen, Elin Sundback och Kjell Wennström.  Ordföranden kan kontaktas per tfn 040 822 7232 och e-post folkhalsan.abo@gmail.com.