Urheilu ja syömishäiriöt –hanke saa jatkotukea - Folkhälsan

21 huhtikuuta 2017

Urheilu ja syömishäiriöt –hanke saa jatkotukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Folkhälsanin Urheilu- ja syömishäiriö –jatkohanketta.

Folkhälsan Utbildning Ab, Solvallan urheiluopisto ja Norrvallan urheiluopisto ovat viime vuosina työskennelleet suuressa urheilua ja syömishäiriöitä koskevassa hankkeessa. Nyt OKM on ilmoittanut, että hanke saa jatkotukea vuoden ajaksi.

Vuonna 2016 Folkhälsan Utbildning Ab:n koulut Norrvallan urheiluopisto ja Solvallan urheiluopisto saivat OKM:n laatuavustusta osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämiseen liittyen urheiluun ja syömishäiriöihin. FHU halusi suoraan kohdentaa tuen yleisen tietämyksen kasvattamiseen urheilusta ja syömishäiriöistä, koska aihetta pidetään edelleen ainakin osittain myös tabuna.

Tiedon tulee olla tutkimukseen perustuvaa, ja koulut käsittävät, että FHU yhteistyössä kolmannen asteen toimijoiden kanssa voivat tehdä rajat ylittäviä toteutuksia vahvemmalla legitimiteetillä.

FHU:n urheiluopistot ovat vuosien 2016-2017 rakentaneet yhteistyötä yhdessä Åbo Akademin tutkijan ja dosentin Rasmus Isomaan kanssa. Isomaa on selkeästi tunnetuin suomenruotsalainen tutkija alalla. Isomaa työskentelee myös Fredrika-klinikalla, joka hoitaa syömishäiriöpotilaita. Olemme voineet läheltä seurata, millaista arki on syömishäiriöpotilaille ja samalla olemme rakentaneet ensimmäiset pilarit hankkeeseemme Urheilu ja syömishäiriöt.

Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on kiinnittänyt huomiota työhömme ja tukee hanketta jatkossakin! Törmäämme päivittäisessä työssämme urheilukentillä melko usein syömishäiriöproblematiikkaan, ja erityisesti nuorilla tytöillä on syömishäiriöitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on tunnustettava tosiasia että tytöt eri urheilulajeissa tarvitsevat enemmän tukea, sanoo Thomas Asp, Folkhälsan Utbildning Ab:n valmennuspäällikkö. Edelleen tietämys on kuitenkin kauttaaltaan liian vähäistä. Keskityimme meidän ensimmäisessä hankkeessamme uusien työkalujen luomiseen, jotka parantavat sekä ulkoista että sisäistä laatua, jatkaa Asp.

-Signaaleilla ja asenteilla, joita valmentajat, fysioterapeutit, lääkärit ja massamedia jakavat, on suuri merkitys erityisesti nuorten ruokailutottumuksiin ja olettamuksiin painosta ja ulkonäöstä. Urheiluvalmentajien pitäisi pyrkiä luomaan rauhallinen ja harmoninen fyysinen ympäristö ja vähentää stressitasoa, sanoo FHU:n urheilutuottaja ja projektin vetäjä Joakim Träskelin. Varhainen riskialueella olevien henkilöiden havainnointi ja oikeiden kontaktien välittäminen voivat olla ratkaisevia tekijöitä syömishäiriöiden hoitamisessa, jatkaa Träskelin.