Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja tutkimuskeskuksen niille tutkimushankkeille, jotka eivät kuulu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain piiriin (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010) piiriin. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden lisäksi näihin kuuluvat myös ihmisiin kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, ja joissakin tapauksissa myös ihmisiin kohdistuva ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja tutkimuskeskuksen niille tutkimushankkeille, jotka eivät kuulu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain piiriin (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010) piiriin. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden lisäksi näihin kuuluvat myös ihmisiin kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, ja joissakin tapauksissa myös ihmisiin kohdistuva ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen eettisen toimikunnan ennakkoarviointi perustuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeistukseen (2019), jonka noudattamiseen suomalaiset tiede- ja tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf mukaan lukien.

Arvioitavan tutkimuksen tulee olla osa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen toimintaa (vastuullisen johtajan työnantaja on pääsääntöisesti Folkhälsan, Folkhälsan toimii tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja hankkeen rahoitus osoitetaan Folkhälsanille).

Folkhälsanin ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee tutkimushankkeiden ennakkoarviointeja, myös projekteihin, joissa tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho arviointia edellyttää.

Folkhälsanin eettinen toimikunta pyrkii toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja haluaa edistää eettisen arvioinnin avoimuutta.

Toimikunta kokoontuu tarvittaessa (heinäkuuta lukuunottamatta) käsittelemään saapuneita lausuntopyyntöjä ja pyrkii antamaan lausuntonsa kolmen – viiden viikon sisällä pyynnön saapumisesta. Toimikunta voi tarvittaessa pyytää arvioitavasta tutkimuksesta lausunnon myös ulkopuoliselta erityisasiantuntijalta. 

Toimikunnan jäsenet, työjärjestys ja tarvittavat hakemusdokumentit löytyvät alta.

Lue lisää

Puheenjohtaja

 • Kristian Wahlbeck; LT, psykiatrian dosentti; professori
  Kehitysjohtaja, Mieli – Suomen Mielenterveys ry; tutkimusprofessori, kristian.wahlbeck@mieli.fi

Sihteeri, esittelijä

 • Outi Elomaa; FT, biokemian ja molekyylibiologian dosentti
  Senioritutkija, asiantuntija GDPR-asiat, Folkhälsanin tutkimuskeskus, outi.elomaa@helsinki.fi

Jäsenet ja heidän varajäsenensä

 • Heidi Harju-Luukkainen; KT, professori
  Kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto
  Tieteenala: kasvatustiede

 • Ilse Julkunen; VTT professori
  Sosiaalityön professori, Helsingin yliopisto
  Tieteenala: sosiaalityö 

 • Johan Eriksson; LKT, professori
  Ohjelman johtaja, Folkhälsanin tutkimuskeskus; Professori: National University of Singapore
  Tieteenalat:  kansanterveys, kliininen tutkimus, yleislääketiede, sisätaudit

 • Varajäsen: Eva Roos, elintarviketieteiden tohtori, ravintopin dosentti, ravitsemustieteiden professori, ryhmänjohtaja, Folkhälsanin tutkimuskeskus; ravitsemustieteiden professori, Uppsalan yliopisto. Tieteenalat:  kansanterveystiede, ravitsemustiede, sosiaalilääketiede, käyttäytymistiede

 • Tuija Mikkola; fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja tohtori, kansanterveystieteen dosentti
  Senioritutkija, Folkhälsanin tutkimuskeskus
  Tieteenala:  kansanterveystiede

 • Varajäsen: Carola Ray; ravinto-opin dosentti, kansanterveystieteen tohtori. Senioritutkija, Folkhälsanin tutkimuskeskus. Tieteenalat:  kansanterveystiede, ravitsemustiede, käyttäytymistiede, sosiaalilääketiede

 • Nina Simonsen-Rehn; terveydenhuollon maisteri, filosofian tohtori
  Tutkija, Folkhälsanin tutkimuskeskus
  Tieteenala:  kansanterveystiede

 • Varajäsen: Niko Wasenius; fysioterapeutti (kandidaatin tutkinto), terveystieteen maisteri, filosofian tohtori, kansanterveystieteen dosentti. Senioritutkija, Folkhälsanin tutkimuskeskus ja kliininen opettaja, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Tieteenalat: kansanterveystiede, liikunta- ja terveystieteet, fysioterapia ja kuntoutus

 • Johan Huldén; oikeustieteen maisteri, asianajajatutkinto, CIPP/E (Certified International Privacy Professional/Europe). Johtava lakimies, tietosuojavaltuutettu Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f., johan.hulden@helsinki.fi