Toimintaterapia

Toimintaterapiaa nuorille

Toimintaterapiassa hoidetaan nuoria, joilla on eri syistä vaikeuksia selviytyä arkielämästä. Tavoitteena on löytää tasapaino arjen toimintojen, levon ja vapaa-ajan välille.

Mikäli sinulla on ongelmia esimerkiksi keskittymisen tai hienomotoriikan alueella tai rajalliset sosiaaliset taidot, toimintaterapiasta voi olla sinulle apua. Joskus toimintaterapiaa voidaan tarvita kun asiakkaalla on haasteita omatoimisessa selviytymisessä sairauden tai onnettomuuden jälkeen.