Toimintaterapiaa Turussa

Toimintaterapia auttaa lasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti arjessaan. Terapiassa harjoitellaan arjen toimintoja kuten pukeutumis- ja ruokailutilanteita, mutta myös leikissä ja oppimisessa tarvittavia toimintoja.

Katedralskolan i Åbo
Aika: Arkisin klo 8–16
Paikka: Folkhälsanin tilat Turun katedraalikoulussa
Osoite: Vanha suurtori 1, 20500 Turku
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Pia Forsman
Puhelin: 044 4883046

Hinta

Toimintaterapeutin tutkimus 45 min 91,00
Toimintaterapeutin lausunto 70,00
Toimintaterapia 45 min
Toimintaterapia 60 min 111,25 euroa
Kotona, päiväkodissa tai koulussa tehtävästä toimintaterapiasta peritään lisämaksu.

Lapsille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea/apua jollakin seuraavista osa-alueista, toimintaterapia voi olla ajankohtainen/sopiva kuntoutusmuoto:

 • Hieno- ja karkeamotoriikka
 • Visuaalinen hahmottaminen sekä silmän ja käden yhteistyö
 • Tarkkaavaisuus ja keskittyminen
 • Toiminnanohjaus (eri toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen)
 • Vuorovaikutus ja sosiaaliset tilanteet
 • Käyttäytyminen
 • Aistivaikutelmien tulkitseminen ja työstäminen
 • Arjen toiminnoista selviytyminen
 • Koulutyö
 • Vapaa-ajan toiminta

Toimintaterapeutit

  • Denise Johansson

   toimintaterapeutti, Turunmaa

  • puh:
   044 488 3046

  • Ota yhteyttä