Puheterapia Turku

Turunmaan vastaanotolla työskentelee kaksi puheterapeuttia lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Teemme puheterapeuttisia tutkimuksia ja arvioita sekä toteutamme terapiajaksoja ja ohjausta.

Katedralskolan i Åbo
Paikka: Katedralskolan i Åbo
Osoite: Vanha suurtori 1, 20500 Turku
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd
Yhteyshenkilö: Fredrika Wahrman
Puhelin: 044 788 5966

Hinnat

Puheterapeuttinen tutkimus 45 min 120 euroa 

Puheterapeutin lausunto 80 euroa

Puheterapia 45 min 116 euroa
Puheterapia 60 min 140 euroa

Henkilökunta

  • Puheterapeutti

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Fredrika työskentelee toimintaterapeuttina Turunmaan lasten, nuorten ja perheiden vastaanotolla.

  • Ota yhteyttä


Tutkimus

Puheterapeuttisessa tutkimuksessa arvioidaan lapsen viestinnälliset perusvalmiudet, kielelliset taidot ja puhetta tukevien ja korvaavien apuvälineiden tarve. Arvio suunnitellaan yksilöllisesti ja mukautetaan asiakkaan iän, edellytysten ja selvitettävien asioiden mukaan. Lisäksi voidaan ottaa kantaa lapsen suun motoriikkaan, äänen laatuun ja äänenkäyttöön, änkytykseen ja mahdollisten täydentävien tutkimusten tarpeeseen (esimerkiksi suomenkielinen tutkimus, toimintaterapiatutkimus tai lastenneurologin arvio).

Kuntoutus

Tarjolla on sekä pitkä- että lyhytkestoisia puheterapiajaksoja ja tarpeen mukaan yhteisterapiaa esimerkiksi toimintaterapeutin kanssa. Jokaiselle terapiajaksolle asetetaan tavoitteet yhdessä vanhempien ja pedagogien kanssa ennen terapian aloittamista. Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan tavoitteiden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti.

Lasten puheterapia toteutetaan hauskasti leikin varjolla. Käytämme pelejä ja leikkejä, jotka voidaan mukauttaa valittujen menetelmien mukaisiksi. Terapialla vahvistetaan niitä kehityksen osa-alueita, jotka ovat lapselle haastavia ja samalla lasta tuetaan hyödyntämään omia korvaavia vahvuuksiaan. Mitä vanhempi lapsi on, sitä enemmän voidaan työstää lapsen omia viestinnällisiä taitoja. Lapsen terapiassa omaksumien taitojen käyttö arkisissa tilanteissa varmistetaan tiiviissä yhteistyössä sekä vanhempien että pedagogien kanssa koko prosessin ajan. Tarvittaessa yhteistyötä voidaan myös tiivistää antamalla ohjausta lapsen lähipiirille.

Puheterapiaan voi tulla kotikunnan, erikoissairaanhoidon tai Kelan maksusitoumuksella, yksityisesti tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Ryhmätoiminta

Vastaanoton puheterapeutit toimivat myös ryhmätoiminnan ohjaajina. Meillä toimii muun muassa Språk och stoj -leikkiryhmiä lapsille, joilla on kielellisiä ja/tai motorisia ongelmia ja sisarusryhmiä erityisongelmaisten lasten sisaruksille.

Yhteystiedot

  • Fredrika Wahrman

   Puheterapeutti

  • puh:
   044 788 5966

  • Fredrika työskentelee toimintaterapeuttina Turunmaan lasten, nuorten ja perheiden vastaanotolla.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä