Mentaalivalmennus

Kouluttaudu mentaalivalmentajaksi

Fyysinen harjoittelu kehittää fyysisiä ominaisuuksia. Samalla tavalla mentaalitaitoja harjoittelemalla pystymme vahvistamaan sisäistä voimaamme. Mentaaliharjoittelu auttaa meitä savuttamaan voimakkaan sisäisen hengen (ilmapiirin), jotta pystymme toimimaan päättäväisesti voimakkaiden tuulten puhaltaessa elämässämme.

Hinta:

750 euroa (sisältää 7 lähipäivää)

Mentaaliharjoittelun avulla pystymme systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kehittämään ajatusmallejamme, sisäisiä kuvia ja asenteita. Tavoitteena kohentaa yksilöllistä tehokkuutta ja hyvinvointia. Ihmisten omat mentaaliprosessit, ajatusten ja tunteiden kera, joko kantavat meitä tai kaatavat meidät.

Opiskelut suoritetaan sekä teoreettisinä, että käytännön harjoituksina. Lähiopiskelupäivinä osallistujat jakavat kokemuksia harjoittelusta ja ajatuksia teoreettisesta näkökulmasta!

Henkisen valmennuksen neuvoja ei ole sidottu toimialaan tai koulutusalaan vaan painopiste on kaikissa elämäntilanteissa tarvittavissa pätevyyksissä.

Tarjoamme pidemmän koulutuksen ruotsiksi, lue lisää ruotsinkieliseltä sivulta (paina Sv sivun oikeassa ylänurkassa.)

Lue enemmän ruotsinkielisellä sivulla ja ilmoittaudu koulutukseen!

Lue lisää

Stefan Fagerlund, kasvatustieteen maisteri, mentaalivalmentaja, johtamistaidon erikoisammattitutkinto. ICF Coach, opettaja Kruunupyyn kansanopistossa, opettaja ammatikoulu Optimassa

Jenny Sinisalo, kasvatustieteen maisteri, mentaalivalmentaja, urheiluohjaaja

Lisätietoja antaa: Stefan Fagerlund, 050 527 78 23 Jenny Sinisalo, 040 844 5270

Päivä 1
Kurssin alku ja tavoite. Stressin ja pelkojen hallinta Aivojen toiminta stressitilanteessa.
Opiskelija ymmärtää miten myönteinen asenne johtaa hyviin suorituksiin. Opiskelijalla on tietoa aivojen toiminnasta pelko ja stressitilanteessa. Opiskelija saa selvän kuvan koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä, työmenetelmistä ja mitkä eettiset periaatteet vallitsevat koulutuksessa ja miten nämä huomioidaan mentaaliharjoittelussa. Opiskelija ymmärtää tehtävävihkojen ja äänitteiden tärkeyden opiskelussa.

Päivä 2
Mentaalivalmennuksen perusajatus
Lihasrentoutus
Opiskelija omaksuu äänitteet pedagogisena työvälineenä opiskelussa ja ymmärtää miten nämä ovat osaa kokonaisuutta.
Opiskelija saa syvemmän ymmärryksen rentoutusharjoittelun vaikutteista terveyteen ja hyvinvointiin.

Päivä 3
Mentaalinen/mielen rentoutus.
Opiskelijalla on perusteellista tietoa Mentaalisesta Perusharjoituksesta ja miten tätä käytetään arkielämässä. Opiskelija tuntee mielen rentoutumisprosessin ja vaihtoehtoisen/alitajuisen mielen merkityksen mentaaliharjoituksessa.

Päivä 4
Minäkuvaharjoittelu, itsetunto ja itseluottamus.
Opiskelija ymmärtää käsitteet itsetunto ja itseluottamus, omaksuu teoreettisen ja käytännön osaamisen minäkuvaharjoittelusta. Lisäksi hän ymmärtää harjoituksen tuomat myönteiset vaikutukset suorituksiin.

Päivä 5
Tavoite ja päämäärä.
Opiskelijalla on ymmärtämystä ja tietoja muutosprosessista ja prosessien eri ilmauksesta. Opiskelijalla on tarpeeksi tietoa ja työkaluja tavoitteiden asettelutyölle sekä teoriassa, että käytännössä.

Päivä 6
Valmenna kuuntelemalla.
Opiskelija hallitsee aktiivisen kuuntelun

Päivä 7
Mentaaliharjoitusohjelman laatiminen
Yhteenveto ja lopputyön esittäminen

Jatkokoulutuksia

Opettele käyttämään EFT:ä, joka sopii hyvin täydentämään mentaalista harjoittelua.
EFT:ssä yhdistyvät mentaalinen harjoittelu (länsimainen psykologia) ja akupunktuuri (kiinalainen lääketiede).
EFT:ssä opitaan naputtelemaan eri akupisteitä pehmeällä tavalla samalla mentaalisia harjoittelutekniikoita hyödyntäen.
EFT:n avulla voidaan saavuttaa asiakkaan haasteitten ydin ja päästä käsiksi johonkin tilanteeseen tai tapahtumaan liittyvään kielteiseen palautteeseen.
Kun muutetaan kielteisen palautteen takana oleva “energia”, kytkentä “traumaan” katkeaa ja neutralisoituu.
EFT on tehokas menetelmä käsiteltäessä esim. allergioita, traumaattisia kokemuksia, pelkoa ja levottomuutta, erilaisia riippuvuuksia, fyysistä kipua, mustasukkaisuutta, urheilusuorituksia, päänsärkyä, stressiä jne.

Perehdymme kurssin aikana perusteellisesti EFT:hen ja sen käyttöön mentaalisten harjoittelutekniikkojen ohessa.
Pystyt käyttämään EFT:tä kurssin jälkeen työkaluna niin asiakkaasi kuin itsesi auttamisessa.

Mentaalinen harjoittelu edellyttää jonkinlaisia kuvallisia ja mentaalisia kuvitelmia.
Tulemme perehtymään kliiniseen mentaaliseen kuvakieleen sekä visualisoinnin ja kuvakielen väliseen eroon.
Kliininen mentaalinen kuvakieli on hyvä työkalu mentaalisessa työkalupakissamme.
Mentaalisessa kuvakielessä on kysymys tunteesta ja havaintoihin perustuvasta tilasta.
Se on spontaani tiedostamaton reaktio ajatukseen tai tunteeseen.
Aina ei tarvitse olla kysymys ”näkemisestä” tai visualisoinnista.
Visualisointi on enemmänkin tietoinen teko luotaessa jotakin, jonka ”näemme sielumme silmin”.
Mentaaliseen kuvitteluun osallistuvat kaikki viisi aistiamme sekä tunteet.
Aivan kuin oikeassa elämässä - ymmärrämme esineitä näkemällä, tunnustelemalla niiden pintaa, kuulemalla ympäröiviä ääniä, nuuhkimalla tuoksuja ja hajuja, ja/tai makuaistimme kautta.
Nämä ovat virikkeitä, jotka tavallisesti suljemme pois.
Kun ohjaamme kliinisiä, mentaalisia harjoituksia, annamme asiakkaan kokea paikan, matkan ja/tai tilanteen sisäisellä tunnetasolla.

Kurssin aikana perehdymme osittain kliinisen mentaalisen kuvakielen teoreettiseen taustaan, ja opimme osittain käytännön ohjelmia, joita voidaan käyttää asiakastyössä.
Kliininen mentaalinen kuvakieli tarkoittaa tekniikoita, joita voidaan soveltaa pelkoihin ja fobioihin kuten kivunlievitykseen, surun käsittelyyn, parisuhteeseen/ihmissuhteisiin, pelkoon ja levottomuuteen, posttraumaattiseen stressisyndroomaan (PTSD), motivaatioon ja päämäärään, urheilusuorituksiin ja muihin suorituksiin, avuksi nuorille esim. koulutyössä, ja moneen muuhun.

Yhteystiedot

  • Karoliina Laaksoharju

   Yhteyshenkilö Uudellamaalla

  • puh:
   050 490 8818

  • Järjestää urheiluun liittyviä koulutuksia ja tapahtumia Solvallassa.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Joakim Träskelin

   Yhteyshenkilö Pohjanmaalla

  • puh:
   050 585 0782

  • Työskentelee Norrvallassa koulutusten sekä urheilutapahtumien ja -projektien parissa.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä