Työterveyshuolto

Folkhälsanin terveystorin työterveyspalvelut

Tarjoamme yrityksille kattavia työterveyspalveluja Länsi-Uudellamaalla.

Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän eri aloilla toimivien yrittäjien ja yritysten kanssa.

Terveystorin työterveystiimiä johtaa työterveyshuollon erikoislääkäri. Tiimiin kuuluu työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työterveyssihteeri, työpsykologi ja työfysioterapeutti.

Terveystorin yleislääkärit, erikoislääkärit ja laboratorio ovat työterveysasiakkaiden käytettävissä sopimuksen mukaan.

Työterveystiimimme tarjoaa asiantuntevaa palvelua molemmilla kotimaisilla kielillä. Henkilökuntamme on ystävällistä, osaavaa ja kokenutta, ja suuri osa on työskennellyt meillä jo pitkään. Vahvuuksiimme kuuluu myös hyvä paikallistuntemus!

Työterveyshuolto

Terveys ja työkyky kulkevat käsi kädessä. Työntekijöiden hyvinvointi on yksi yrityksen tuloksellisen toiminnan perusedellytyksistä.

Työterveyshuolto toimii työntekijöiden terveyden, toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi ja työolojen kehittämiseksi. Sen tavoite on tukea työkykyä koko työuran ajan.

Toimivan työterveyshuollon perusta on yhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon palveluntuottajan välillä. Työterveyshuolto on työterveyden ja työkyvyn asiantuntija. Se auttaa työkyvystä huolehtimisessa.

Jokaisella virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa työtä tekevällä on oikeus lakisääteiseen, työkykyä ylläpitävään ja työn terveyshaittoja ehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto on työntekijälle maksutonta.

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan vastuulla. Työnantaja joko tuottaa itse työterveyshuollon tai ostaa sen ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Yrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoista, mutta sen järjestäminen on kannattavaa monesta syystä.

Asiakasyritys ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan työpaikan tarpeisiin perustuen.

Työterveyshuoltolaki ja asetus ohjaavat työterveyshuollon sisältöä sekä sitä, miten KELAn korvauskäytäntöä työterveyshuollon kuluista.

Työnantaja tekee päätöksen siitä, miten laajoja työterveyshuoltopalveluja työnte-kijöille tarjotaan.

Palvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään KELAn korvausluokkien mukaan.

Luokka I (lakisääteinen, ehkäisevä työterveyshuolto)
Lakisääteisen työterveyshuollon ydin ovat työpaikkaselvitykset ja terveystarkastuk-set. Lakisääteistä toimintaa on myös tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, työkyvyn arviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen sekä työyhteisöjen toimivuuden edistäminen.

Luokka II (vapaaehtoinen)
Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tähän voivat kuulua myös erikoislääkärin konsultaatiot sekä kuvantamis- tai muut tutkimukset, joita tarvitaan diagnoosin tekemiseen tai työkyvyn määrittämiseen.

KELA korvaa työnantajalle työterveys-huollon kuluista 50-60%.
Perusmaksu laskutetaan yrityksiltä, jotka tarjoavat työntekijöilleen ainoastaan laki-sääteistä työterveyshuoltoa (luokka I). Se muodostuu työntekijämäärän perusteella. Yrityksiltä, jotka tarjoavat myös sairaanhoitoa (luokka II), ei peritä pe-rusmaksua. Työpaikkaselvityksistä, terveystarkastuksista, työterveysneuvotteluista ja mahdollisista muista palveluista laskutetaan aikaperusteisesti. Lääkärin ja terveydenhoitajan sairausvastaanotosta laskutetaan käyttömäärien mukaan.

Lisää tietoa saa erillisestä hinnastostamme, jonka lähetämme pyynnöstä.

Folkhälsan on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö. Se pyrkii työllään edistämään terveyden ja elämänlaadun arvostusta yhteiskunnassa.
Terveystori on Folkhälsanin Karjaalla toimiva yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa työterveyshuollon kokonaisvaltaisia palveluita. Asiakkainamme on yrittäjiä ja yrityksiä laidasta laitaan – niin pieniä kuin suuriakin työantajia, jotka edustavat elinkeinoelämän eri alueita.

Terveystorin työterveystiimiä johtaa työterveyshuollon erikoislääkäri. Tiimiin kuuluu työterveyslääkäreiden, työterveyshoitajien ja hoitosihteerin lisäksi myös työfysioterapeutti sekä työpsykologi.
Terveystorin yleislääkärit ja usean eri alan erikoislääkäripalvelut ovat sopimuksen mukaan myös työterveyshuollon käytössä.
Terveystorin laboratorio palvelee työterveyshuollon asiakkaita.

Terveystori tarjoaa asiantuntevaa palvelua molemmilla kotimaisilla kielillä. Henkilökuntamme on ystävällistä, pätevää ja kokenutta, ja sen vaihtuvuus on vähäinen. Valttimme on myös vahva paikallistuntemus.

Kiinnostaako teitä työterveysyhteistyö kanssamme? Ottakaa ystävällisesti yhteyttä ajanvarukseemme

puh. 019-278 6141 tai sähköpostitse  fhv-tth@folkhalsan.fi. Tarvitsemme yhteystietonne sekä tiedot yrityksen koosta ja yritysalasta.

Työterveyshoitaja ottaa Teihin yhteyttä 2 viikon kuluessa ja antaa Teille lisätietoja, joiden perusteella voitte tehdä päätöksen työterveyshuoltoyhteistyön aloittamisesta kanssamme.

Ota yhteyttä