Vattengymnastik

Vattengymnastik

De här filmerna är avsedda som ett stöd i arbetet för dig som leder vattengymnastik hos Folkhälsan. Filmerna innehåller baskunskap om att handleda vattengymnastik och ett brett urval av rörelser som kan användas då du bygger upp en vattengymnastiktimme.

Filmerna är inspelade hösten 2009 i Folkhälsans lokaler i Helsingfors. I filmen medverkar Anna fröding, Daniela Lindqvist och Mikaela Wiik samt deltagare i Folkhälsans vattengymnastikgrupper för personalen.

Film och klipp: Charlotta Bergqvist. Manus: Ida Söderholm