Utbildningsdag i babyberöring för yrkespersoner som jobbar med spädbarnsfamiljer

Startdatum: 13.09.2018
Kursperiod: 13.09.2018 - 13.09.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans nya utrymmen i Borgå - Mötesrummet
Adress: Alexandersbågen 12 B Folkhälsan, 10600 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
050-3308261
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.05.2018
Anmälan stänger: 07.09.2018
Kurskod: 180K0100228
Kurspris: Gratis

Den här utbildningsdagen riktar sig till dig som vill lära dig mera om hur du kan använda babyberöring i arbetet med enskilda familjer eller inom gruppverksamhet. Efter genomgången utbildning kommer du att ha färdigheter att handleda föräldrar i att ge sina barn babyberöring med fokus på att öka lyhördheten för babyns uttryck och behov. Babyberöring är ett koncept som Folkhälsan utarbetat med syftet att stärka kontakten mellan babyn och den vuxna, dels genom kärleksfull beröring och dels genom reflektion. I babyberöringen uppmuntras föräldern att reflektera kring babyns uttryck och det egna föräldraskapet, vilket har visat sig öka förståelsen för babyn som en egen liten individ, med tankar, känslor och behov.

I kursmaterialet ingår en handledarmanual samt ett föräldrahäfte. Du behöver en egen docka med dig till utbildningsdagen.Anmäl dig här

Tider :

13.09.2018 09.00 - 15.30 Mötesrummet