Utbildningsdag i babyberöring för yrkespersoner som jobbar med spädbarnsfamiljer

Startdatum: 13.11.2019
Kursperiod: 13.11.2019 - 13.11.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsan Östanlid - Sal Agnes
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.06.2019
Anmälan stänger: 01.11.2019
Bilagor:
Kurskod: 0100578
Kurspris: Gratis

Den här utbildningsdagen riktar sig till dig som vill lära dig mera om hur du kan använda babyberöring i arbetet med enskilda familjer eller inom gruppverksamhet. Efter genomgången utbildning kommer du att ha färdigheter att handleda föräldrar i att ge sina barn babyberöring med fokus på att öka lyhördheten för babyns uttryck och behov. Babyberöring är ett koncept som Folkhälsan utarbetat med syftet att stärka kontakten mellan babyn och den vuxna, dels genom kärleksfull beröring och dels genom reflektion. I babyberöringen uppmuntras föräldern att reflektera kring babyns uttryck och det egna föräldraskapet, vilket har visat sig öka förståelsen för babyn som en egen liten individ, med tankar, känslor och behov.

I kursmaterialet ingår en handledarmanual samt ett föräldrahäfte. Du behöver en egen docka med dig till utbildningsdagen.

Tider :

13.11.2019 08.30 - 15.30 Sal Agnes