Skolans handlingsplan mot mobbning, för jämställdhet och likabehandling

Startdatum: 29.10.2018
Kursperiod: 29.10.2018 - 27.11.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Café Arken
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.09.2018
Anmälan stänger: 30.11.2018
Kurskod: 18U10100219

Skolans handlingsplaner för att förebygga och ingripa i mobbning och för jämställdhet och likabehandling ska bidra till att eleverna får vistas i en trygg skola. Dessa planer ska vara väl förankrade i skolvardagen. De ska ständigt utvärderas, utvecklas och uppdateras så att de motsvarar det aktuella behovet i skolan. Kränkningar och mobbning är ett ständigt aktuellt tema inom skolvärlden och därför är det viktigt att skolans personal har beredskap att jobba med dessa frågor. Från 1.1.2017 är att alla inom den grundläggande utbildningen ska ha en operativ jämställdhetsplan och en likabehandlingplan. 

Vi erbjuder skolpersonal en fortbildning kring skolans handlingsplan mot mobbning, jämställdhets- och likabehandlingsplan. Fortbildningen tar upp både den teoretiska grunden och konkreta tips kring implementeringen av planen i praktiken i skolvardagen. Föreläsningar varvas med diskussioner och det finns möjlighet att dela erfarenheter och sprida goda modeller. Vi strävar efter att kunna motivera och inspirera skolpersonalen till att jobba vidare med att främja trygga relationer i skolan.

Fortbildningen består av två kurstillfällen och riktar sig till skolpersonal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Fortbildningen är avgiftsfri men förutsätter att man deltar i båda tillfällena.

Som föreläsare fungerar Tove Ajalin och Sara Sundell.

För mera information och frågor får ni gärna ta kontakt med Tove Ajalin, tove.ajalin@folkhalsan.fi, 044 7886285.

Anmäl dig här

Tider :

29.10.2018 12.30 - 15.30 Café Arken
27.11.2018 09.00 - 15.00 Café Arken