Psykiska första hjälpen 1 - Ekenäs

Startdatum: 20.04.2024
Kursperiod: 20.04.2024 - 21.04.2024
Arrangör: MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Övriga platser - Nyland -
Kontakt: Nina Waaramäki
nina.waaramaki@folkhalsan.fi
044-7886336
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.09.2023 00.00
Kurskod: 180K0015001
Kurspris: 60,00 €
Anmäl dig här

Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kurshelhet. Folkhälsan fungerar som samarbetspart i anordnandet av kurser på svenska i Finland.


Utbildningen är lämplig för alla (18 +) som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Den här kursen riktar sig till vuxna (unga vuxna, arbetsföra och pensionärer). 


Kursen ordnas i Ekenäs under ett veckoslut den 20-21.4 kl.9-16 båda dagarna vid Yrkeshögskolan Novia (Raseborgsvägen 9).


Kursen kostar 60 €/deltagare. Vi erbjuder kursen gratis för unga vuxna (under 29 år) som inte går kursen som en del av sitt jobb d.v.s. som annars skulle bekosta kursen själv. Kontakta Ninni Waaramäki (nina.waaramaki@folkhalsan.fi) om befrielse från att betala kursavgift. Du som deltar i Psykiska första hjälpen 1-utbildningen får:


- Information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
- Verktyg att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa
- Kunskaper i hur man klarar motgångar i livet


Utbildningen omfattar 5 delar:


Del 1 Vad är psykisk hälsa?


Del 2 Känslokompetens


Del 3 Livets många kriser 


Del 4 Människorelationer och växelverkan


Del 5 Livshantering


Omfattning:
Utbildningen innehåller föreläsningar och smågruppsdiskussioner (14 h). Alla kursdeltagare får kursboken Livskunskap för psykisk hälsa samt ett kursintyg efter avslutad utbildning.


Utbildare: 


Nonni Mäkikärki och Johanna Creswell-Smith


 


Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund. 

Anmäl dig här

Tider :

20.04.2024 09.00 - 16.00
21.04.2024 09.00 - 16.00

Du är kanske också intresserad av