Mobbningsprevention

Startdatum: 15.03.2023
Kursperiod: 15.03.2023 - 24.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 12.12.2022 09.00
Anmälan stänger: 13.03.2023
Kurskod: 18FM0100001
Anmäl dig här

Hur kan vi förebygga mobbning och jobba normmedvetet inom småbarnspedagogiken?


En vanlig förklaring bland barn är att mobbning beror på att någon är annorlunda. Sociala normer skapas redan i daghem och att inte anpassa sig eller passa till dessa normer kan leda till kränkningar och mobbning. Som vuxna behöver vi därför kritiskt granska vårt eget förhållningsätt och de normer som finns i vår verksamhet. Folkhälsan erbjuder nu en utbildning bestående av två dagar för att få redskap för att jobba mera normmedvetet och inkluderande och för att förebygga mobbning inom småbarnspedagogiken.


Del 1: 15.3.2023 kl. 12-15.00


Handlar om mobbning bland småbarn och hur man kan jobba förebyggande i barngruppen. Vi tar fasta på konkreta saker som du som pedagog kan göra för att bygga en trygg grupp och stärka samhörighetskänslan bland barn och vuxna. Under dagen presenterar även Annukka Såltin från Pelituki ett nytt material som heter Digiryggsäcken. Digiryggsäcken är ett digitalt material som stöder pedagoger och föräldrar att prata med småbarn om hur man kan röra sig tryggt på nätet och visa vänlighet om omtanke även i digitala miljöer. 


Del 2: 24.3.2023 kl. 12-15.00


Handlar om vad det innebär att jobba med jämställdhet och jämlikhet på ett normmedvetet sätt, så att alla kan känna sig trygga och inkluderade i verksamheten.  Under dagen talar vi om jämställdhet och jämlikhet, varför det är viktigt att tänka på, och hur vi kan göra i vardagen för att bli mera normmedvetna. Deltagarna får även ta del av material och metoder som är utvecklade för att stöda jämlikhetsarbetet. 


 

Anmäl dig här

Tider :

15.03.2023 12.00 - 15.00 På distans
24.03.2023 12.00 - 15.00 På distans