Inspirationsdag för vattengymnastikledare

Startdatum: 26.09.2020
Kursperiod: 26.09.2020 - 26.09.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Terapibassängen
Adress: Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Anna Fröding
anna.froding@folkhalsan.fi
044-7881103
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.08.2019
Anmälan stänger: 14.09.2020
Kurskod: 18U10100550
Kurspris: 30,00 €

Inspirationsdag ordnas för dig som jobbar som vattengympaledare och som känner att du behöver ny input till ditt arbete!


Vi inleder dagen med ett feelgoodpass i bassängen under ledning av Mikaela Storbacka.


Vi lär oss mer i både teori och praktik om att leda vattengympa för specialgrupper.


Vad ska man tänka på när man leder grupper för seniorer? Sakkunnig inom äldre och hälsa Malin Grönros.


Vad är speciellt när man leder vattengympa för graivda? Fysioterapeut Monica Penttala.


Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater pratar om hur vi kan använda vår röst på ett ändamålsenligt sätt i bassängutrymmet och inspirerar oss till att bemöta våra deltagare på ett sådant sätt så att de vill återkomma till just vår vattengympagrupp. 


Dagen är både teoretisk och praktisk och hålls vid Norrvalla i Vörå. 

Folkhälsans egna gruppledare har förtur till fortbildningen. 


Avgift för inspirationsdagen är 30 euro, lätt lunch ingår.

För mer information kontakta Anna Fröding. 


Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan Utbildning.

Tider :

26.09.2020 09.30 - 14.30 Terapibassängen