Handlingsplanskurs i Vasa

Startdatum: 05.09.2018
Kursperiod: 05.09.2018 - 05.09.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 04.05.2018
Anmälan stänger: 31.08.2018
Kurskod: 180K0100232
Kurspris: 50,00 €

Vi stöder personal inom småbarnspedagogiken med att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik (2016) står det att mobbning, våld eller trakasserier inte tillåts och att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. En handlingplan är avsedd att fungera som ett arbetsredskap för systematisera det mobbningförebyggande arbetet på daghemmet.Handlingsplanskursen ordnas mellan kl. 9-16 och kostar 50 euro. Lunch och kaffe ingår i priset.

Vänligen meddela var du jobbar och eventuell allergi då du anmäler dig.Välkommen!Anmäl dig här

Tider :

05.09.2018 09.00 - 16.00 Glaskabinettet