Handledarutbildning i Öppna dörrar för närståendevårdare

Startdatum: 29.08.2018
Kursperiod: 29.08.2018 - 30.08.2018
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Okänd plats
Kontakt: Nina Jansson
nina.jansson@folkhalsan.ax
040-5019934
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.06.2018
Anmälan stänger: 15.08.2018
Kurskod: 310K0100200
Kurspris: 60,00 €

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ordnar en handledarutbildning för dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare och som vill leda en Öppna dörrar kurs för närståendevårdare och anhöriga på din hemort/lokalt.
Under utbildningen får du beredskap att möta närstående i olika livssituationer. Du får redskap som lockar fram och underlättar diskussion och erfarenhetsbyte. Du får ökad kunskap om och insikter i vad närståendevård innebär ur olika synvinklar. Utbildningsprogrammet innehåller bland annat samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.
Kursen hålls i Folkhälsans Allaktivitetshus, dagcentret.
Mera information och anmälningar:Anmäl dig här på websidan eller ta kontakt med Nina Jansson tel.527043 eller e-post:nina.jansson@folkhalsan.ax  (ej anträffbar 2/7-3/8)
 

Anmäl dig här

Tider :

29.08.2018 09.30 - 16.00
30.08.2018 09.30 - 16.00