Handledarutbildning i Babyberöring

Startdatum: 01.09.2023
Kursperiod: 01.09.2023 - 25.10.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 04.04.2023 00.00
Anmälan stänger: 20.08.2023
Bilagor:
Kurskod: 180E0100002
Anmäl dig här

Babyberöring är ett koncept som Folkhälsan utarbetat med syftet att stärka kontakten mellan babyn och den vuxna, dels genom kärleksfull beröring och dels genom reflektion. I babyberöringen uppmuntras föräldern att reflektera kring babyns uttryck och det egna föräldraskapet, vilket har visat sig öka förståelsen för babyn som en egen liten individ, med tankar, känslor och behov.


Den här kursen riktar sig till dig som vill ordna babyberöringskurser för familjer. Under handledarkursen får du lära dig hur du kan ge och lära ut kärleksfull beröring genom strykningar och rörelselekar. Vi går genom barnets utveckling, anknytning och ett reflektivt arbetssätt. Vi går också igenom olika sätt att marknadsföra och arrangera familjekurser. 


Ingen förhandskunskap om det vi går igenom på kursen behövs. 


För att bli behörig babyberöringshandledare bör du hålla en föräldragrupp i babyberöring på fem träffar. Varje träff är 1- 1½ h. Vi stöder dig i alla skeden av praktikkursen.


Kurspriset  60 €, för medlemmar i en Folkhälsanförening 40 €.


I kursmaterialet ingår en handledarmanual samt ett föräldrahäfte. Du behöver en egen docka med dig till utbildningsdagen.


Vi ordnar ett introtillfälle den 3.5 och 16.8 kl. 18-19. På introträffen får du mera information om kursen upplägg och hur det är att vara ledare i babyberöring.


För mera information:


Ghita Johansson tfn 044-788 3756


Sofia Eriksson tfn 044-788 1094


Kursen ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans vänner.

Anmäl dig här

Tider :

01.09.2023 17.30 - 20.30 Verkstaden
02.09.2023 09.00 - 16.30 Verkstaden
25.10.2023 17.30 - 20.30 Verkstaden