Han, hon, hen- hur kan jag bemöta och stöda unga som funderar på sin könsidentitet?

Startdatum: 19.11.2020
Kursperiod: 19.11.2020 - 19.11.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser
jennie.stolzmann@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.09.2020
Anmälan stänger: 12.11.2020
Bilagor:
Kurskod: 180E0100869
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Gratis seminarieftermiddag online!


19.11.2020 kl. 12-16 

Han, hon, hen-hur kan jag bemöta och stöda unga som funderar på sin könsidentitet?

Inför barnkonventionsdagen ordnar Folkhälsan en seminarieeftermiddag för att belysa barn och ungas rättigheter och rätt till stöd gällande könsidentitet.

Seminariedagen riktar sig till professionella, studerande och andra som är intresserade av temat.


Under eftermiddagen kommer vi att höra sakkunniga inom området men också unga transpersoner om deras tankar och erfarenheter.


Föreläsningen live streamas.


PROGRAM:


12.00-12.15 VÄLKOMMEN! Överläkare på Folkhälsan, mottagning för barn, unga och familjer. Saskia Öhman.


 12.15-12.45 Ordförande för SETA Sakris Kupila belyser transungas situation i Finland idag, lagstiftningen och tankar inför framtiden.


 12.45-12.50 PAUSGYMNASTIK med Suss Åhman


 12.50-13.50 Docent i psykologi och klinisk psykologi Katarina Alanko. Att bemöta och stöda unga som funderar på sin könsidentitet


 13.50-14.10 PAUS


 14.10-14.30 Material, tips och idéer.


 14.30-14.35 PAUSGYMNASTIK med Suss Åhman


 14.35- 15.45 Panel med transunga och vårdnadshavare, panelen leds av Suss Åhman och Sara Sundell


 15.45-16.00 Avslutande reflektion


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 


 


 


 


 


 

Anmäl dig här

Tider :

19.11.2020 12.00 - 16.00 På distans