FHille-guide utbildning

Startdatum: 05.05.2021
Kursperiod: 05.05.2021 - 05.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Linda Hongisto
linda.hongisto@folkhalsan.fi
044-7881061
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.12.2020 00.00
Anmälan stänger: 30.04.2021
Kurskod: 18FM0100745
Anmäl dig här

Välkommen på virtuell FHille-guide utbildning! 


Utbildningen riktar sig till pedagoger på daghem och förskola, speciallärare, eftisledare, familjehandledare och -arbetare, hälsovårdare, assistenter, kuratorer, medfostrare och andra intresserade. 


Under dagen får du information om programmen FHille-att leka och lära tillsammans för föräldrar med barn i åldern 4-5 år, och FHille-för en god skolstart för föräldrar med barn i förskoleåldern. Vi bekantar oss bland annat med värdegrund och teori bakom programmen, med allt material som ingår i dem och med handledningen av föräldrarna.


Utbildningen är kostnadsfri. Du får länken till utbildningen några dagar innan. 


Frågor:


Nyland/Åboland: Linda Hongisto 044-788 1061


Österbotten: Senada Arnautovic 044-788 3632

Anmäl dig här

Tider :

05.05.2021 12.00 - 15.00 På distans