Virtuellt lärarnätverk

Startdatum: 12.04.2023
Kursperiod: 12.04.2023 - 12.04.2023
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Jette Timgren
jette.timgren@folkhalsan.fi
044-7883733
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 20.02.2023 11.30
Anmälan stänger: 10.04.2023
Kurskod: 180K0016001
Anmäl dig här

Välkommen med på Folkhälsans virtuella lärarnätverk den 12.4 kl. 15:30-17:00!


Temat för träffen är hur du som lärare kan stöda neuropsykiatriska barn och unga. Tillfället är kostnadsfritt och riktar sig både till låg- och högstadielärare.  


Paula Ala-Käkelä, sakkunnig inom neuropsykiatriska frågeställningar, ger dig som lärare information om hur barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan bemötas och stödas i en klassmiljö. Hur påverkar t.ex. ADHD och autismspektrumtillstånd barn och ungas beteende, tänkande eller inlärning? Hur kan du som lärare beakta det och stöda eleverna genom styrkorna funktionsvariationen ger? Paula för även med sig hälsningar från barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 


Vi inkluderar också rörelse i den virtuella träffen, med ett inslag av projektet Dans för hälsa. Kravlös dans fungerar som en utmärkt motvikt till stressen som prestationssamhället skapar. I dansen kombineras samspel, lekfullhet samt kreativitet med fysisk aktivitet och mentalt välbefinnande. Projektet Dans för hälsa håller grupper för ungdomar samt erbjuder prova på tillfällen för skolor. I samarbete med Dans för Hälsa AB arrangeras en instruktörsutbildning i april i Helsingfors.


Utöver detta, kommer Folkhälsan att presentera det som är på gång i de olika regionerna och vad för material och skolbesök vi kan erbjuda dig som lärare.  


Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis. Läs mer här: www.folkhalsan.fi/skola  


Tillfället bandas, och länken skickas ut till alla anmälda inom en vecka efter tillfället och kan ses fram till midsommar.


Länk till tillfället skickas ut 11.4.2023.

Anmäl dig här

Tider :

12.04.2023 15.30 - 17.00 På distans