Virtuellt Dagisnätverk 3.11.2023

Startdatum: 03.11.2023
Kursperiod: 03.11.2023 - 03.11.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.06.2023 09.00
Anmälan stänger: 01.11.2023
Kurskod: 18FM0016006
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Kom med på höstens virtuella Dagisnätverk där du får ta del av inspirerande material för att stärka samspel, lärande samt relationen mellan barn och vuxna


Under träffen presenterar vi ett mångsidigt och inspirerande material, som har som syfte att stärka barns självkänsla och förutsättningar att lära sig genom lustfyllt samspel, resonemang, funderingar och lek tillsammans med en lyhörd vuxen. För föräldern erbjuder materialet möjligheten att bli delaktig i sitt barns sätt att tänka och lära sig. Du kan använda materialet i samarbete med föräldrar eller i verksamheten på daghem och förskola.


Det finns två olika material, FHille-att leka och lära tillsammans är skapat för barn i åldern 4–5 år och FHille-för en god skolstart är avsett för förskolebarn. Under träffen får du kunskap om teorin bakom materialet samt prova på olika konkreta övningar. Materialet hittar du elektroniskt på www.folkhalsan.fi/FHille


Du kan också anmäla dig till vår nätverksträff i Borgå 31.10 kl. 11-15.30 eller i Jakobstad 7.11 kl. 11-15.30. 


 


Bakgrund:


Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång. Träffen är avgiftsfri.


Välkommen!

Anmäl dig här

Tider :

03.11.2023 12.00 - 15.30 På distans