Våga se, våga fråga! Barn och unga med utmaningar i vardagen - hur stöder jag som tränare dem? Virtuell

Startdatum: 07.12.2022
Kursperiod: 07.12.2022 - 07.12.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Annika Äijö
annika.aijo@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Kurskod: 18FM0016010
Anmäl dig här

Målgrupp: tränare och ledare inom idrott för barn och unga. Även vårdnadshavare är välkomna med.
Plats: tillfället ordnas virtuellt via Teams. Som anmäld får du senast samma dag en länk till tillfället sänd till den e-post du uppgett i anmälan. 
Tidpunkt: onsdagen den 7 december kl. 18.00-19:30. 

Unga omsorgsgivare – vem är de?
De är barn och unga som bär ansvar för någon, så som föräldrar som är sjuka, syskon med funktionsvariationer eller någon annan närstående som behöver vård, omsorg eller stöd.

Unga omsorgsgivare är ofta osynliga för sin omgivning och de vill kanske ha det så. Men deras möjligheter att delta i fritidsintressen kan vara begränsade och påverkas av deras ansvar. De finns överallt där barn och unga rör sig – inom idrotten, i skolan, i församlingarna och i all ungdomsverksamhet.

Vad behöver idrottsledare veta och vad kan ni som viktiga vuxna i deras liv göra?
På denna nätverksträff får ni mer kunskap och framför allt möjlighet att diskutera era egna erfarenheter av att leda ungdomar, som lever lite annorlunda än ”alla andra”.

Som föreläsare fungerar Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård, Folkhälsans förbund.
Vid frågor, kontakta projektledare annika.aijo@folkhalsan.fi


Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.


 

Anmäl dig här

Tider :

07.12.2022 18.00 - 19.30 Platsen saknas