Ungdomsnätverksträff med fokus på kompetenscenterarbete

Startdatum: 29.04.2021
Kursperiod: 29.04.2021 - 29.04.2021
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 04.03.2021 00.00
Kurskod: 180K0016001
Anmäl dig här

Ungdomsnätverksträff med fokus på kompetenscenterarbete

Tema: Vi bekantar oss med kompetenscentren för ungdomsfrågor

I nuläget finns det sex nya riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Vilka är de olika kompetenscentrens uppgifter och hur kan vi på bästa sätt ha nytta av dessa? Hur beaktas det finlandssvenska ungdomsarbetet? Hur kan vi samarbeta under och med kompetenscentren? Kom med och hör samt diskutera med kollegor inom branschen!

Under nätverksträffen hör vi en presentation av varje kompetenscentrum. Vi diskuterar även samarbete och framtidsvisioner på ungdomsområdet.

Nätverksträffen ordnas i samarbete mellan Takorganisationen för ungdomssektorn Allianssi och Folkhälsan. Träffen riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå och kommunalt. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor kommunalt, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

Anmäl dig här

Tider :

29.04.2021 13.00 - 15.00 På distans