Nätverksträff för skolkuratorer (Österbotten)

Startdatum: 08.06.2022
Kursperiod: 08.06.2022 - 08.06.2022
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Restaurant Hejm
Adress: Blå vägen 1, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.04.2022 00.00
Anmälan stänger: 01.06.2022
Kurskod: 18FM0016004
Anmäl dig här

Välkommen på nätverksträff för skolkuratorer 8.6 2022 kl 9.00-15.00


Nätverksträffen består av en föreläsning samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra skolkuratorer. Paula Ala-Käkelä (sakkunnig vid Folkhälsan) föreläser kring rubriken: 
         
Hur bemöta barn/unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras föräldrar


Vad betyder och innebär neuropsykiatriska funktionsvariationer, hur påverkar det skolgång, inlärning och beteende. Diskussion kring och tips hur stöda dessa barn/ungdomar. 
9.00Dagen inleds med aktuellt från Folkhälsan
9.30Paula Ala-Käkelä föreläser
11.00Info: nytt material om mat och kropp, Susanna Strandback (Folkhälsan)
11.30Lunch
12.30Info: Dans för hälsa, Petra Turja (Folkhälsan)
13.00Nätverk och erfarenhetsutbyte, eftermiddagskaffe
15.00Nätverksträffen avslutas

 
Dagen är avgiftsfri och riktar sig till dig som arbetar som skolkurator. Reservation för förändringar om pandemiläget kräver. 


Utöver program och trevlig samvaro ingår morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.


Välkommen! 

Anmäl dig här

Tider :

08.06.2022 09.00 - 15.00 Restaurant Hejm