Nätverksträff för skolkuratorer (Österbotten)

Startdatum: 09.12.2021
Kursperiod: 09.12.2021 - 09.12.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Hemmergården i Solf
Adress: Stundarsvägen 5, 65450 Solf
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 25.11.2021
Kurskod: 18FM0016002

Välkommen på nätverksträff för skolkuratorer i Vasa 9.12 2021!


Nätverksträffen består av en föreläsning samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra skolkuratorer. Emina Arnautovic (integrationssakkunnig vid Folkhälsan) föreläser kring rubriken:


Inkludering och mångkulturellt förhållningssätt – vad är vi bra på och vad kan vi lära oss mera om?


Hur använda den kunskap och kompetens som vi redan har i arbete med kulturell mångfald? Vi diskuterar kring några exempel (god praxis) inom mångkulturellt förhållningssätt.
Perspektiv och verktyg för arbete med kulturell mångfald och inkludering.


Tidtabell
9.00Dagen inleds
9.30Föreläsning inklusive paus
11.30Lunch
12.30Nätverk och diskussion
14.00Kaffe/te
14.15Sammanfattning, aktuellt från Folkhälsan
15.00Nätverksträffen avslutas

Dagen är avgiftsfri och riktar sig till dig som arbetar som skolkurator. Utöver program och trevlig samvaro ingår morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Reservation för förändringar om pandemiläget kräver.


Välkommen! 
Tider :

09.12.2021 09.00 - 15.00 Hemmergården i Solf