Nätverksträff för hälso- och socialsektorn i Östra Nyland

Startdatum: 17.03.2023
Kursperiod: 17.03.2023 - 17.03.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Kulturhuset Grand
Adress: Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2023 00.00
Anmälan stänger: 09.03.2023
Kurskod: 180E0016003
Anmäl dig här

Jobbar du inom hälso- och socialvården som t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare eller rådgivningspsykolog? Möter du blivande föräldrar eller småbarnsfamiljer i ditt arbete eller i ditt frivilliguppdrag? Då är du varmt välkommen med på Folkhälsans nätverksträff!

Temat för vårens nätverksträffar är hur man kan stöda och tala om kropp, gränser och sexualitet med småbarn på ett bra sätt, och hur man kan stöda föräldrar på detta område. På vilket sätt ska man ta upp ämnet, vad är tryggt och lämpligt att säga, hur göra det åldersanpassat?


Vi tar upp barns sexualitet på ett lätt och positivt sätt och går igenom vad barn funderar på samt hur man kan stöda barn i frågor om kropp, integritet och närhet. Vi går igenom vad barns sexualitet egentligen är, hurudant beteende som är normalt och när man kan behöva ingripa. En god sexualfostran som stöder barnets utveckling börjar redan under barnets första år. Här får du redskap och inspiration för hur du kan tackla temat. Vi presenterar också ett nytt material som utvecklats för att stöda personal i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1-6 år.


Som föreläsare fungerar Suss Åhman, som till utbildningen är socialpsykolog och sexualterapeut och jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualfostran och av att stöda barns sexuella hälsa.


Varmt välkommen med!

Under våren 2023 ordnar vi sex stycken träffar i Svenskfinland, välj den träff som passar dig bäst. Målet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i ett aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 
Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 13.3, därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.


Obs! Begränsat antal platser!


Nätverksträffar i andra regioner:


1.3 kl. 11.30-16.00 Västra Nyland / Västra Nylands Folkhögskola, Karis 
9.3 kl.11.30-16.00 Helsingforsregionen / Folkhälsans huvudbyggnad, Helsingfors
29.3 kl. 11.30-16.00  Norra Österbotten / Aspegrens trädgård, Jakobstad 
30.3 kl. 11.30-16.00 Södra Österbotten / Glaskabinettet i Folkhälsanhuset i Vasa 
5.4 kl. 11.30-16.00 Åboland / Arken i Åbo

Anmäl dig här

Tider :

17.03.2023 08.30 - 13.00 Kulturhuset Grand