Lärarnätverksträff i Ekenäs

Startdatum: 17.04.2019
Kursperiod: 17.04.2019 - 17.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - Ekenäs
Adress: Ekenäs, 10600 Ekenäs
Visa på karta
Kontakt: Linda Hongisto
linda.hongisto@folkhalsan.fi
044-7881061
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2018
Kurskod: 18U10016479
Kurspris: Gratis

Välkommen på lärarnätverksträff i Ekenäs bibliotek onsdagen den 17.4.2019! 


Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan. 


Vårens tema är:


Funktionell inlärning- Inspiration och konkreta tips på hur du kan öka elevernas rörelse under skoldagen. Johanna Berlin, klasslärare i Drumsö lågstadieskola och mentor för programmet "Skola i rörelse". Hon brinner för att främja elevens psykiska- och fysiska- välmående samt uppmuntra till ökad elevmedverkan. 


Vi äter och lär tillsammans- Hur ser rekommendationerna för en lyckad skolmåltid ut? Hur fungerar det i praktiken och hur kan vi tillsammans göra den bättre? Linda Hongisto, kostrådgivare på Folkhälsan, talar för matglädje och för att vi kan äta mångsidigt och bra på många olika sätt. 


Dagen varvas med lekar och övningar som stärker gemenskapen och väcker hjärnan. 


Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.  


Anmäl dig till linda.hongisto@folkhalsan.fi senast en evcka innan träffen. Meddela samtidigt om eventuella matallergier. 

Tider :

17.04.2019 09.00 - 15.00 Ekenäs