Lärarnätverksträff i Åbo

Startdatum: 30.10.2018
Kursperiod: 30.10.2018 - 30.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Hus Lindman
Adress: Biskopsgatan 15, 20500 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Erika Fogelberg
erika.fogelberg@folkhalsan.fi
044-7881103
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2018
Anmälan stänger: 23.10.2018
Kurskod: 18U10016224
Kurspris: Gratis

Välkommen på lärarnätverksträff tisdag 30.10.2018 i Åbo!

Vill du ha ett avbrott i skolvardagen? Vill du komma och träffa kollegor från andra skolor och få chansen att fundera över din egen, kollegors och elevers välmående? Då har du möjlighet att anmäla dej till Folkhälsans nätverksträff. Med lärarnätverksträffarna vill vi ge dej inspiration och möjlighet att ta del av och diskutera angelägna teman.

Höstens tema är: Young Carers - Unga omsorgsbärare


Under 2018 påbörjade Folkhälsan verksamhet för att lyfta fram barn och unga som vård- och omsorgsbärare i Finland. Dessa barn växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller förälders allvarliga sjukdom. De bär på ett stort ansvar och har en väldigt viktig roll , som pådrivare inom familjen. Vilka är konsekvenserna för deras hälsa, skolgång och arbetsliv? Jonna Skand, sakkunnig inom närståendevård, Folkhälsan.


Trivsel och trygghet i klassen


Genom att satsa på trivseln i klassen förebygger man kränkningar, mobbning och utanförskap. Folkhälsans dialogduk för klasser, ett konkret verktyg för eleverna att vara delaktiga och tillsammans jobba kring klassens trivsel, presenteras. Vi lyfter också aktuella teman inom mobbningsförebyggande i skolan, som diskriminering och ensamhetsproblematik. Vilka är behoven på skolan just nu? Tove Ajalin, sakkunnig inom mobbningsförebyggande, Folkhälsan

Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. 

Anmäl dej till erika.fogelberg@folkhalsan.fi Meddela samtidigt eventuella allergier.

Tider :

30.10.2018 09.00 - 15.00 Hus Lindman