Föra barnen på tal-metodutbildning

Startdatum: 26.03.2021
Kursperiod: 26.03.2021 - 24.05.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Gymnastiksal
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2021
Anmälan stänger: 10.03.2021
Bilagor:
Kurskod: 310K0019001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Välkommen på metodutbildning i Föra barnen på Tal!


Syftet med Föra barnen på tal-metoden är att hjälpa föräldrar och andra i barnets utvecklingsmiljöer att stödja barnets positiva utveckling och förebygga problem, speciellt i situationer då det finns svårigheter eller stora förändringar i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande och utreda hur dessa kan stödjas. En godkänd Föra barnen på tal-metodutbildning ger behörighet att använda Föra barnen på tal-metoden.


Utbildningen består av tre närstudiedagar samt mellanuppgifter. För godkänd utbildning skall deltagaren ha genomfört åtminstone två samtal enligt Föra barnen på tal-metoden. 


Utbildningsdagarnas innehåll:
Dag 1: Föra barnen på tal-metoden och dess teoretiska grund, loggböckerna och fördjupning i Föra barnen på tal-samtalets gång. Efter första dagen skall deltagarna genomföra Föra barnen på tal-samtal.
Dag 2: Metodhandledning och genomgång av erfarenheter av att ha genomfört Föra barnen på tal-samtal. Presentation av Föra barnen på tal-rådslag.
Dag 3: Metodhandledning, fördjupning i Föra barnen på tal-rådslag samt öppna frågor.


Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom hälsovården, småbarnspedagogiken, skolväsendet samt till föreningar med verksamhet för barn. Den erbjuder en gemensam agenda i att stödja barns fungerande vardag med syftet att främja barn och familjers välbefinnande samt förebygga problem. Utbildare är utvecklingskoordinator Bitta Söderblom från MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.


För deltagarnas förmän ordnas den 18.5 kl.13.00-15.00 ett virtuellt infotillfälle via Teams gällande Föra barnen på tal-metoden. Då presenteras kort Föra barnen på tal-arbetet, exempel på hur man implementerat arbetet på annat håll och vilka resultat som uppnåtts när Föra barnen på tal är i användning inom flera sektorer/hela kommuner. Under mötet diskuteras hur metoden kunde implementeras, vad implementeringen kräver och vilket stöd förmän, ledning och arbetstagare behöver för att förverkliga planen.


Utbildningen har 12 studieplatser och det krävs 10 anmälda för att den skall starta. Utbildningen är kostnadsfri, men vänligen observera att det är bindande anmälan. Bindande anmälan innebär att kursen inte är avbokningsbar när anmälan väl är gjord. Dock kan din arbetsgivare byta kursdeltagare till en annan person inom samma organisation om du får förhinder eller blir sjuk. Om ingen person deltar debiteras en administrationsavgift på 30€. Ifall coronaläget på Åland gör att kursen inte kan erbjudas fysisk, så kommer den att ske virtuellt istället.


Frågor gällande Föra Barnen på Tal-metoden besvaras av metodkoordinator Mia Montonen, tel:+358 40-627 5924, mia.montonen@mieli.fi


Mer detaljerad information om Föra barnen på tal-metoden hittar du HÄR.

Anmäl dig här

Tider :

26.03.2021 08.30 - 15.30 Dagcenter
23.04.2021 08.30 - 15.30 Gymnastiksal
24.05.2021 08.30 - 15.30 Gymnastiksal