Folkhälsans hälsonätverksträffar hösten 2022

Startdatum: 04.10.2022
Kursperiod: 04.10.2022 - 28.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Vitsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.05.2022 00.00
Kurskod: 180E0016002
Anmäl dig här

Jobbar du inom hälso- och socialvården som t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare eller rådgivningspsykolog? Möter du blivande föräldrar eller småbarnsfamiljer i ditt arbete eller i ditt frivilliguppdrag?
I så fall är du varmt välkommen med i Folkhälsans hälsonätverk!

Under hösten 2022 ordnar vi sex stycken träffar i Svenskfinland. Målet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i ett aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

Under höstens träffar får du höra mer om två pinfärska material som Folkhälsan gett ut för att stöda småbarnsfamiljer.

1. Startstigen: hur kan familjer enkelt komma igång med att använda symbolstöd som stöd i kommunikationen med barn? Hur kunde du ha nytta av symbolstöd i ditt arbete?

2. Tillsammans från A till Ö: Folkhälsans sakkunniga presenterar boken Tillsammans från A till Ö som stöder det tidiga samspelet och är fullspäckat av nyttig "vägkost" åt nyblivna föräldrar. Allt från sömnbrist till anknytning och hur man som förälder tacklar känslan av kaos behandlas i materialet.

Kom med du också!

Obs! I samband med din anmälan får du meddela på vilken ort du önskar delta.


4.10 kl. 11:30-16:00: Södra Österbotten / Vasa (Restaurang Hejm)

6.10
kl. 11:30-16:00: Norra Österbotten / Jakobstad (Aspegrens trädgård)

13.10
kl. 11:30-16:00 Helsingforsregionen / Helsingfors (Folkhälsanhuset Topeliusgatan 20)

14.10
kl. 8:30-13:00 Östra Nyland / Borgå

27.10
kl. 11:30-16:00: Åboland kl. 11:30-16:00 (Tuorlan Majatalo S:t Karins)

28.10
kl. 8:30-13: Västra Nyland / Billnäs bruk

Välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

04.10.2022 11.30 - 16.00 Restaurant Hejm
06.10.2022 11.30 - 16.00 Aspegrens trädgård
13.10.2022 08.30 - 13.00 Vitsippan
14.10.2022 08.30 - 13.00 Kokouspoukama
27.10.2022 08.30 - 13.00 Tuorla
28.10.2022 08.30 - 13.00 Billnäs Bruk