Vardagskraft - grupp

Startdatum: 01.11.2022
Kursperiod: 01.11.2022 - 29.11.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Nina Finnäs
nina.finnas@folkhalsan.fi
044-2540787
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 02.08.2021 08.00
Anmälan stänger: 09.10.2021
Kurskod: 18FM0011004

Har du barn i åldern 3-8 år som kan vara impulsivt och känslostarkt? Har ditt barn svårt att koncentrera sig, kommunicera eller att utrycka sig språkligt? Då kan det vara bra att få möta andra föräldrar i liknande situation och diskutera och reflektera tillsammans med dem och med sakkunniga inom området. 


 


En liten stund kan betyda mycket - välkommen med i 


Höstens Vardagskraft - grupp 


Folkhälsan ordnar under hösten en avgiftsfri föräldrargrupp med fem träffar. Utgående från olika teman delar vi erfarenheter och tankar kring föräldraskap och bemötande av barn som kan behöva lite extra stöd. 


Träffarna hålls virtuellt i en sluten grupp, under fem tisdagskvällar i november med start 1.11.2022


 


Info: Nina Finnäs, nina.finnas@folkhalsan.fi, tfn 044 788 3754


 


Anmälan: senast 9.10.2022 till 


https://link.webropolsurveys.com/S/8490F34C80AFCBBB


 

Tider :

01.11.2022 18.00 - 19.30 På distans
08.11.2022 18.00 - 19.30 På distans
15.11.2022 18.00 - 19.30 På distans
22.11.2022 18.00 - 19.30 På distans
29.11.2022 18.00 - 19.30 På distans