Handledarutbildning i Babyberöring, Helsingfors

Startdatum: 28.09.2018
Kursperiod: HT 28.09.2018 - 30.09.2018, VT 17.01.2019 - 17.01.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
050-3308261
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.03.2018
Anmälan stänger: 07.09.2018
Bilagor:
Kurskod: 18SB0011003
Kurspris: 125,00 €

Folkhälsan har utvecklat ett babymassageprogram, som vi valt att kalla babyberöring. Nu utbildar vi nya handledare som ordnar babyberöringskurser för familjer. Under handledarkursen får du lära dig hur du kan ge och lära ut kärleksfull beröring genom strykningar och rörelselekar. Vi går genom barnets utveckling, anknytning och ett reflektivt arbetssätt. Vi går också igenom olika sätt att marknadsföra och arrangera familjekurser.
Ingen förhandskunskap behövs. 
För att bli behörig babyberöringshandledare bör du hålla en föräldragrupp i babyberöring på fem träffar. Varje träff är 1 ½- 2h. För kursen får man uppbära en avgift som motsvarar kostnaderna. Du ordnar och marknadsför kursen själv och skriver en praktikdagbok. Före den avslutande träffen förväntar vi oss att du har inlett praktik kurs.
Kurspriset 125€, för medlemmar i en Folkhälsanförening 75 €.
För mera information:
Ghita Johansson 050-3308261 eller förnamn.efternamn@folkhalsan.fi

Anmäl dig här

Tider :

28.09.2018 17.30 - 21.00 Blåsippan
29.09.2018 10.00 - 16.30 Blåsippan
30.09.2018 09.30 - 16.30 Blåsippan
17.01.2019 17.30 - 20.30 Blåsippan