Föra barnen på tal-metodutbildning

Startdatum: 25.03.2021
Kursperiod: 25.03.2021 - 11.05.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.
Plats: Ungdomshuset Boost
Adress: Uppgårdsvägen 6, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2021
Anmälan stänger: 10.03.2021
Bilagor:
Kurskod: 310K0019001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Välkommen på metodutbildning i Föra barnen på tal!


Föra barnen på tal är en evidensbaserad metod som är lätt att använda och ta i bruk. Den bygger i grunden på bara 1-2 strukturerade samtal. Syftet med Föra barnen på tal-metoden är att hjälpa föräldrar och andra i barnets utvecklingsmiljö att stödja barnets positiva utveckling och förebygga problem, speciellt i situationer då det finns svårigheter eller stora förändringar i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande och utreda hur dessa kan stödjas. 


Metoden har anpassats för olika verksamheter genom användandet av olika loggböcker. Detta ger dock förutsättningar för olika verksamhetsgrenar inom en och samma organisation eller kommun att jobba på ett gemensamt vis och med ett gemensamt tänk. Utvärderingar visar att personal som använder metoden upplever att den är till nytta både för dem och familjerna. 


Utbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogiken, skolväsendet, hälso- och sjukvården, socialvården samt till föreningar med verksamhet för barn. Utbildningen består av tre närstudiedagar samt mellanuppgifter. För godkänd utbildning skall deltagaren ha genomfört åtminstone två samtal enligt Föra barnen på tal-metoden. En godkänd metodutbildning ger behörighet att använda Föra barnen på tal-metoden. 


Utbildningsdagarnas innehåll:
Dag 1: Föra barnen på tal-metoden och dess teoretiska grund, loggböckerna och fördjupning i Föra barnen på tal-samtalets gång. Efter första dagen skall deltagarna genomföra Föra barnen på tal-samtal.
Dag 2: Metodhandledning och genomgång av erfarenheter av att ha genomfört Föra barnen på tal-samtal. Presentation av Föra barnen på tal-rådslag.
Dag 3: Metodhandledning, fördjupning i Föra barnen på tal-rådslag samt öppna frågor.


För deltagarnas förmän ordnas den 18.5 kl.13.00-15.00 ett virtuellt infotillfälle via Teams gällande Föra barnen på tal-metoden. Då presenteras kort Föra barnen på tal-arbetet, exempel på hur man implementerat arbetet på annat håll och vilka resultat som uppnåtts när Föra barnen på tal är i användning inom flera sektorer/hela kommuner. Under mötet diskuteras hur metoden kunde implementeras, vad implementeringen kräver och vilket stöd förmän, ledning och arbetstagare behöver för att förverkliga planen.


Utbildningen har 12 studieplatser och det krävs 10 anmälda för att den skall starta. Utbildare är utvecklingskoordinator Bitta Söderblom från MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f. Utbildningen är kostnadsfri, men vänligen observera att det är bindande anmälan. Bindande anmälan innebär att kursen inte är avbokningsbar när anmälan väl är gjord. Dock kan din arbetsgivare byta kursdeltagare till en annan person inom samma organisation om du får förhinder eller blir sjuk. Om ingen person deltar debiteras en administrationsavgift på 30€. Ifall coronapandemin gör att kursen inte kan erbjudas fysisk, så kommer den att ske virtuellt istället.


Frågor gällande Föra Barnen på tal-metoden besvaras av metodkoordinator Mia Montonen, tel:+358 40-627 5924, mia.montonen@mieli.fi Övriga frågor besvaras av koordinatorn för familjer och relationer inom Folkhälsan på Åland, Linda Adolfsson, tfn: 018-527038, linda.adolfsson@folkhalsan.ax 


Mer detaljerad information om Föra barnen på tal-metoden hittar du HÄR.

Anmäl dig här

Tider :

25.03.2021 09.00 - 16.00 Ungdomshuset Boost
22.04.2021 09.00 - 16.00 Ungdomshuset Boost
11.05.2021 09.00 - 16.00 Ungdomshuset Boost