Simskola i Östra Helsingfors

Startdatum: 01.04.2023
Kursperiod: 01.04.2023 - 27.05.2023
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Östra Helsingfors r.f.
Plats: Iiris-huset
Adress: Maruddsvägen 75, 00000 Helsingfors
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.02.2023 00.00
Anmälan stänger: 01.03.2023
Kurskod: J90K0007001

Under våren 2023 arrangerar Folkhälsan i östra Helsingfors en simskola för barn födda 2017 eller tidigare.


Simskolan ordnas på lördagar i Iiris-husets rehabiliteringsbassäng (djup 120 cm) i Östra centrum.


Vi börjar den 1 april. Simskolan omfattar 8 gånger. Vi håller paus vid påsk.
Vår lärare är utbildad av Folkhälsan.
Sista anmälningsdag: 1.3.2023
Plats: Iiris-huset, Maruddsvägen 75, Östra Centrum
 
 
Gruppindelning
Simskolan är indelad i tre grupper med tre olika nivåer.


Grupp 1 - nybörjare med förälder i bassängen. (8-10 barn)
Grupp 2 - lär dig simma mer! (>10m) (8-10 barn)
Grupp 3 - fortsättning, längre hunna (>25m) (8-10 barn)
Vi utgår ifrån att föräldrarna stannar i Iiris-husets utrymmen under tiden barnen deltar i simskolan. De exakta tiderna fastslås efter anmälningstiden gått ut, då antalet barn påverkar gruppindelningen. Vi reserverar oss för möjligheten till ändringar i gruppindelningen.


Simskolan erbjuds med stöd av Svenska folkskolans vänner och Folkhälsans förbund.


Deltagaravgiften för simskolan är 90 euro/barn för medlemmar i föreningen (om man inhiberar sitt deltagande efter sista anmälningsdagen är avgiften 140 euro). Alla deltagare får diplom.


Deltagande förutsätter att en familjemedlem är medlem i lokalföreningen (medlemsavgiften för 2023 är 15 euro)


Vi kan tyvärr inte ge familjerabatter. Mer info om att betala deltagaravgifter Folkhälsan i östra Helsingfors - Deltagaravgifter (folkhalsan-ostra-helsingfors.fi)  


Välkommen med!


OBS! På denna webbsida står det hela tiden att det finns lediga platser. Anmälan sker på en annan webbsida så texten här ändras inte ifall gruppen är fullsatt. 

Tider :

01.04.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
15.04.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
22.04.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
29.04.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
06.05.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
13.05.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
20.05.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset
27.05.2023 09.00 - 12.00 Iiris-huset