Virtuell föreläsningsserie för närståendevårdare

Startdatum: 26.01.2021
Kursperiod: 26.01.2021 - 25.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.12.2020
Bilagor:
Kurskod: 18S10200671
Kurspris: Gratis

Virtuell föreläsningsserie för närståendevårdare 


Varje månad erbjuder vi er och andra intresserade en föreläsning om ett aktuellt tema för att underhålla och inspirera, för att informera och för att erbjuda ny kunskap. 
Du kan välja att delta i en föreläsning eller i flera beroende på vad som känns aktuellt för dig.
Föreläsarna är från Folkhälsan.


Följande tidpunkter:
- 26.1 kl. 18-19.30 Sömn och återhämtning, Mikaela Wiik
- 25.2 kl. 18-19.30 Glädje till vardagen- psykomotoriska övningar inne och ute, Pirjo Laatikainen
- 24.3 kl. 18-19.30 Rörelseglädje i vardagen- all rörelse räknas, Malin Grönroos
- 20.4 kl. 18-19.30 Balans i vardagen med hjälp av värderingar och tankemönster, Malin Knip
- 25.5 kl. 18-19.30 Naturen som kraftkälla under sommaren, Gun Hoikkala


Föreläsningarna sker vi mötesverktyget Zoom.
När du anmäler dig får du en länk skickad till dig ett par dagar innan.


Inga förkunskaper behövs. Du kan använda din smarttelefon, surfplatta eller dator.


Vi tränar på förhand.


Förfrågan och anmälan till Anki Elvström tfn. 050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi
Eva Björkqvist tfn. 040 516 5679, eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi eller Pia Nabb tfn.050 542 8175,
pia.nabb@folkhalsan.fi


Varmt välkomna med!


 

Tider :

26.01.2021 18.00 - 19.30 På distans
25.02.2021 18.00 - 19.30 På distans
24.03.2021 18.00 - 19.30 På distans
20.04.2021 18.00 - 19.30 På distans
25.05.2021 18.00 - 19.30 På distans