Öppna dörrar kurs för närståendevårdare

Startdatum: 14.03.2019
Kursperiod: 14.03.2019 - 06.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Hannahemmet
Adress: Svartskyvägen 15, 25870 Dragsfjärd
Visa på karta
Kontakt: Eva Björkqvist
eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi
040-5165679
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 04.02.2019
Anmälan stänger: 22.02.2019
Kurskod: 180K0012479
Kurspris: Gratis

Kimitoöns kommun och Folkhälsan ordnar en Öppna dörrar kurs för närståendevårdare
Kursen är för dig som är närstående till någon
som behöver din vård eller omsorg
Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar.
Vi tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap om
omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt
källor till kraft.


Kursen ordnas i Hannahemmet i Dragsfjärd


Kursledare Gerd Hakalax och Eva Björkqvist

Tider :

14.03.2019 10.00 - 14.00 Hannahemmet
23.03.2019 10.00 - 14.00 Hannahemmet
28.03.2019 10.00 - 14.00 Hannahemmet
06.04.2019 10.00 - 14.00 Hannahemmet