Infoträff om mentorutbildningen i Brunakärr

Startdatum: 25.08.2023
Kursperiod: 25.08.2023 - 25.08.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - Folkhälsanhuset Brunakärr huvudingång
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.05.2023 00.00
Anmälan stänger: 21.08.2023
Kurskod: 180E0012003

Du som tagit hand om och som vårdat din nära och kära,


Du är varmt välkommen på vår infoträff för just dig, som söker en meningsfull uppgift nu när din livs situation har förändrats


 


Under infoträffen berättar vi mer om den kommande erfarenhetsmentor kursen, som startar den 1.9 i Brunakärr, på Folkhälsan huset.


 


Kom och lyssna på hur dina egna erfarenheter av att vara anhörig- och närståendevårdare kan bli till hjälp och stöd för någon annan. Du behövs! 


 


Vänligen notera att din närvaro på träffen eller/och kursen inte förbinder dig till att ta emot ett frivilligt uppdrag. Du behöver ej heller ha erhållit det ekonomiska bidraget då du tog hand om din nära och kära för att kunna delta. 


Anmäl dig senast 21 augusti till Anne Wiik. 

Tider :

25.08.2023 13.00 - 15.30 Folkhälsanhuset Brunakärr huvudingång