Före detta närståendevårdare-informations-, och diskussionsträff

Startdatum: 29.03.2019
Kursperiod: 29.03.2019 - 29.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.02.2019
Bilagor:
Kurskod: 18S10012510
Kurspris: Gratis

Informations-, och diskussionstillfälle för dig som har varit närståendevårdare:


- Onsdagen den 6 mars kl. 15.00 i Norrbacks bystuga, Norra Pörtom                    - Fredagen den 29 mars kl 13.00 i Folkhälsanhuset Wasa, Vasa                            - Tisdagen den 2 april kl. 13.00 i Campus Allegro, Jakobstad


Träffen fokuserar på projektet " Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare", ett EU finansierat  projekt som sker i samarbete med Åbo akademi, Novia och Folkhälsan.


Vi som möts har alla erfarenhet av närståendevård och flera av oss har också erfarenhet av kamratstödets goda effekter. Att få möta andra i liknande livsstuation, få samtala och utbyta erfaenheter ger kraft och styrka i en annorlunda vardag som anhörig.


Erfarenhetsmentorerna kan stöda nuvarande närståendevårdare som går igenom liknande upplevelser som de själv tidigare har upplevt.


Kanske just du är vår nya mentor?


Din närvaro på träffen förbinder dig inte till uppdrag.


Kom med och dela dina erfarenheter. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.


Förfrågan och anmälan till Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi, tfn.050 542 8175, gärna en vecka före träffen


 

Tider :

29.03.2019 13.00 - 15.00 Glaskabinettet