Frivillig högläsarutbildning i Kronoby och Karleby- digital kurs

Startdatum: 29.09.2020
Kursperiod: 29.09.2020 - 28.10.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 05.09.2020
Anmälan stänger: 21.09.2020
Bilagor:
Kurskod: 18S10012651
Kurspris: Gratis

Digital kurs för frivilliga högläsare i Kronoby och Karleby.


Vill du läsa högt för äldre personer? Kom på kurs!
Kursen är gratis och består av tre digitala kvällsträffar.
Kursen leds av Veronica Andersson, LL-Center och Pia Nabb, Folkhälsan.


Tisdagen den 29.9 kl.17-20
Onsdagen den 30.9 kl.17-20
Onsdagen den 28.10 kl.17-20


Som frivillig högläsare hjälper du äldre att kvar läsningen som en del av livet.
Högläsning stimulerar minnet och skapar samtal.
Högläsning innebär ofta också en välkommen stund av gemenskap, lugn och ro.


Utrustning: Du behöver ha tillgång till dator eller pekplatta och internetuppkoppling.
                 Ingen tidigare erfarenhet av videokonferenssystemet Zoom behövs.


Innehåll: Att vara frivillig på Folkhälsan
              Att bemöta åhörare med olika behov.
              Det fina med högläsning.
              Vad kan man läsa?
              Vad är lättläst litteratur?
              Då läsningen skapar samtal.


Vi hjälper dig att få kontakt med ett äldreboende i din näromgivning där du kan börja läsa.
Din medverkan i kursen förbinder dig inte till fortsatt uppdrag.


Frågor och anmälningar senast den 21.9.2020 till:
Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi tfn.050 542 8175


Deltagarantalet är begränsat till 10 personer.


VARMT VÄLKOMMEN MED!
                                                                            
                                     


 


          


 

Tider :

29.09.2020 17.00 - 20.00 På distans
30.09.2020 17.00 - 20.00 På distans
28.10.2020 17.00 - 20.00 På distans